Workshop

Vi har lång erfarenhet av att öka våra kunders försäljning och att etablera deras varumärke i kundernas medvetande. Anledningen till att vi gjort detta så framgångsrikt är att vi vet vikten av att samla in viktig information – på ett strukturerat sätt. Grunden till detta arbete är vår unika workshopmodell Clavis Communication Canvas. Hittills har vi genomfört drygt 150 workshops enligt vår modell.

Modellen är framtagen baserat på vår spetskompetens inom varumärkebyggande och långa erfarenhet av att förstå våra kunders behov och utmaningar. Vi är övertygade om att den kommer att vara av ett stort värde även för dig, låt oss berätta mer!

Kontakta oss

Vill du veta mer om vad en workshop kan göra för dig?

Med vår unika modell skapar vi tillsammans en stabil bas för vårt samarbete.