Kancera webbplats

Kund: Kancera

Kraven på transparens och tydlighet ställer specifika krav på hur noterade bolag utformar sin IR-webbplats.

Möter kraven på transparens

Kanceras IR-webb är ett exempel på hur vi arbetat för att möta dessa krav. Webbplatsen är lättillgänglig och följer ett flöde baserat på hur den genomsnittliga investeraren söker efter information. Tydlighet har varit ett ledord genom hela produktionen.

Kancera är världsledande inom utveckling av småmolekylära läkemedel mot cancer och inflammation. Bolaget är noterat på OMX First North.

Vi har bland annat gjort:

  • Webbdesign
  • Programmering
  • Implementering av MFN