Active Biotech årsredovisning

Kund: Active Biotech

Active Biotech är ett publikt aktiebolag som är noterat på Nasdaq Small Cap. Vi arbetar sedan flera år med bolagets IR, bland annat producerar vi deras årsredovisning sedan 2018.

Helhetsansvar inklusive ESEF

Vi har sedan starten haft ett helhetsansvar för produktionen av årsredovisningen inklusive texter, layout och projektledning. Resultatet är årsredovisningar som är lättillgängliga och tilltalande i linje med bolagets värden.

Under senare år har ESEF-regelverket tillkommit och vi genomförde redan 2021 den första implementeringen och taggningen av deras årsredovisning inför leveransen till Finansinspektionen. Active Biotech arbetar med forskning och utveckling av läkemedel inom cancer och neurodegenerativa sjukdomar.

Vi har bland annat gjort:

  • Design
  • Content
  • Projektledning
  • ESEF-implementering