Kreativt koncept

Kreativitet genomsyrar det vi står för på ett eller annat sätt. Vi ser hela tiden till att kunderna håller sig relevanta på sina marknader. En viktig del i detta är att hitta det uttryck som kan förmedla deras erbjudande på ett spännande sätt som får kunderna att haja till. Baserat på kundens varumärkesplattform och deras erbjudande ser vi till att det budskap vi tar fram träffar rätt både ur säljsynpunkt och ur varumärkeshänseende.

När vi tänker kreativt koncept finns det flera aspekter som vi tar hänsyn till, exempelvis:

  • Är det ett tydligt koncept?
  • Är det något man kommer ihåg?
  • Kommer det att engagera målgruppen?
  • Är kopplingen till varumärket rätt?
  • Går det att tillämpa enhetligt i alla kanaler?
  • Hur kan vi mäta effekten av det?
Kontakta oss

Vill du ha ett kreativt och säljande reklamkoncept?

Ett kreativt budskap är grundläggande för en god kommunikation. Kreativiteten ligger i vårt DNA.