Varumärkesplattform

Har du en långsiktig strategi där du vill skapa mervärde genom att göra ditt namn till ett verkligt varumärke? Då krävs en genomtänkt plattform för vilka värden ditt varumärke ska stå för. Genom en unik, men samtidigt enkel workshopmodell – vi kallar den Clavis Communication Canvas –, identifierar vi dina viktigaste värden som blir grunden till din varumärkesidentitet. Tillsammans hittar vi en positionering som du kan stå för och som lyfter dig gentemot konkurrenterna.

Vi har arbetat med varumärkesstrategi i mer än 20 år och denna kunskap ser vi bli allt viktigare när varumärken allt mer faller isär p g a priskonkurrens och ogenomtänkta kortsiktiga säljinsatser. Varumärkesplattformen kommer att följa samarbetet med dig som en röd tråd i kommunikationsinsatserna som vi gör.

Kontakta oss

Vill du diskutera varumärkesplattform?

Vi ser till att ditt varumärke har en stabil bas att bygga på.