Integritetspolicy

På Clavis Comminications AB (org nr 556476-4826) värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna användar- och integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Ibland behöver vi uppdatera vår policy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats www.clavis.com. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor via marcus@clavis.com.

Personuppgifter och användarvillkor

Ifyllda personuppgifter du lämnar till oss i form av till exempel namn, telefonnummer, e-postadress behandlas av Clavis Communications AB, (org nr 556476-4826) med anledning av ditt intresse för våra tjänster och för att kunna rådge och informera dig kring dessa via telefon, e-post, sms eller postala utskick. Vi försäkrar att vi inte kommer att sälja några personuppgifter till tredje part.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempelvis kan bilder som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. 2 Clavis Communications AB Norra Vallgatan 4 SE-223 62 Lund, Sweden +46 705 37 17 28 info@clavis.com www.clavis.com

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Clavis Communications AB (org nr 556476-4826) Norra Vallgatan 4, 22362 Lund, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

  • Vad samlar vi in: Mejladresser, uppgifter du delar via mailkonversationer till oss.
  • Var samlar vi in det: I våra mailkonversationer och i tjänsten MailChimp för nyhetsbrev.
  • Varför samlar vi in det:

För att kunna hålla kontakt med dig i samarbeten. För att kunna ge dig information som kan vara till ditt intresse.

Övrig insamling av uppgifter

Intern mejlkonversation

Ibland skickar vi dina personuppgifter via mejl inom företaget då vi behöver informera varandra om dessa. Vi kan även behöva skicka dina uppgifter till personer utanför Clavis Communications AB men ser till att endast berörda parter får del av mailet. Vi behåller information du angivit via mejl så länge vi anser detta nödvändigt för att du ska kunna ta del av våra tjänster.

Rätten att bli borttagen från följande listor under följande villkor:

  • Nyhetsbrev, MailChimp

Klicka på ”unsubscribe” vid nästa utskick alternativt skriv ett mail till marcus@clavis.com så raderar vi dig.

  • Mejlkonversation

Mejlkonversationer ses över en gång om året då vi raderar de mejl innehållande personuppgifter. Vi kommer även radera uppgifter i mejlen löpande om vi direkt kan se att denna uppgiften ej behöver finnas kvar. Anser vi att vi behöver behålla uppgifter kommer vi då flytta dessa till ett internt dokument eftersom det anses mer säkert.

När vi inte kan radera dina uppgifter

I vissa fall kan vi inte radera dina uppgifter då vi har skyldigheter att spara dessa. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttlagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Hur snabbt ska vi agera

En månad efter din förfrågan ska vi ha raderat dina uppgifter. Om vi inte kan utföra detta är vi skyldiga att meddela detta via mejl till dig med anledning och hur lång tid detta beräknas ta. 3 Clavis Communications AB Norra Vallgatan 4 SE-223 62 Lund, Sweden +46 705 37 17 28 info@clavis.com www.clavis.com

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Utdrag

Du har rätt att få ett utdrag på vilka uppgifter vi har om dig samt var dessa finns. För att få ett sådant utdrag ber vi dig kontakta oss på marcus@clavis.com.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi ansvarar för att endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. Det är för att kunna tillgodose dig som kund och skapa bra service för dig.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Kontakta oss gärna: marcus@clavis.com.

Övrigt

Clavis Comminications AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.