Kommunikationsplan

När vi vet vad vi ska kommunicera och hur budskapet ska förmedlas så är det dags för att ta fram planen för var du ska synas, när du ska synas och hur du ska organisera dit arbete för att nå ut på bästa sätt både kostnadseffektivt och för att maximera resultatet av dina insatser. Vi hjälper dig med att planera och strukturera ditt arbete i olika medier.

I din kommunikationsplan kommer vi specificera:

  • Vilka kanaler du ska synas i
  • När i tiden du ska synas
  • Hur arbetet ska läggas upp
  • Budget och resursfördelningar
  • Ansvarsfördelningar
  • En tids- och aktivitetsplan
  • Hur det löpande uppföljningsarbetet ska organiseras
  • Mätning av resultat
  • Revideringar utifrån insikter
Kontakta oss

Behöver du en kommunikationsplan?

Vi hjälper dig att planera din kommunikation så att du når ut vid rätt tillfälle i rätt kanaler.