Emissions­prospekt

Vi tar också fram emissionsprospekt som uppfyller ställda krav. Vi arbetar med erfaren projektledning, är noga med deadlines och har producerat flertal prospekt för olika företag. Du får ett prospekt som ger en ärlig och transparent bild av företaget och som bygger ett förtroende på kapitalmarknaden.

Vi kan ta hand om hela processen eller valda delar som strategi, form och layout, produktion av innehåll eller projektledning. Vi kan också ta fram en digital version av ditt prospekt eller en tillhörande webbplats där innehållet i emissionen presenteras.

Kontakta oss

Vill du diskutera emissionsprospekt?

Vi ser till så att värdet av investeringen blir tydlig samtidigt som all formalia uppfylls.