Pressmeddelande

Behöver du hjälp med pressmeddelanden så ordnar vi det. Vi vet hur man skriver ett pressmeddelande som får det du vill berätta att sticka ut och väcka uppmärksamhet och kan ta hand om hela processen från insamling av material och textproduktion. Vi kan också hjälpa till att granska pressmeddelanden och planer och föreslå förbättringar om det behövs.

Vi tar också fram planer för utskick, medialistor och gör mediabearbetning.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med pressmeddelande?

Ge oss informationen så formulerar och utvecklar vi ett pressmeddelande som uppfyller kraven och skapar intresse.