Årsredovisning

Clavis har lång erfarenhet av att producera årsredovisningar för noterade bolag. Vi tar ansvar för hela produktionsprocessen eller de specifika delar du önskar stöd med. Vi är uppdaterade på gällande regelverk och säkerställer en genomtänkt process från start till färdig ÅR.

Vi har all kompetens som krävs för en bra årsredovisning: projektledning, textarbete, strategi, grafisk form, layout och originalarbete. Hos oss kan du få hjälp med att skapa en digital version av årsredovisningen och, vid behov, ESEF-taggning.

Clavis har arbetat med produktion av årsredovisningar sedan lång tid tillbaka och vet hur viktig den är för att vinna förtroende hos aktieägare, kunder och investerare. Den utgör en av årets mest betydelsefulla investeringar, både i tid och pengar, för ett noterat bolag.

Vi kan bland annat hjälpa er med:

 • Analys av er nuvarande
 • Struktur över innehåll
 • Produktion av text
 • Projektledning
 • Form och layout
 • Illustrationer
 • Bildarbete
 • Digital årsredovisning
 • ESEF-taggning

En tydlig arbetsprocess

En genomtänkt arbetsprocess lägger självklart grunden till ett bra resultat. Våra årsredovisningsprojekt följer en röd tråd från början till slut. Allt för att säkerställa att du i slutändan får en årsredovisning som är attraktiv och följer alla krav.
 1. Planering

  • Projektgrupp
  • Mål och tidsramar
  • Omfattning
  • Aktuella regler och krav
 2. Faktainsamling

  • Struktur och innehåll
  • Finansiell information
  • Bolagsinformation
  • Marknadsinformation
 3. Produktion

  • Textproduktion
  • Design och layout
  • Bilder
  • Illustrationer och grafik
 4. Granskning

  • Internt
  • Revisorer
  • Krav och riktlinjer
  • Feedback
 5. Färdigställande

  • Original
  • Digital version
  • ESEF-taggning (eventuellt)
 6. Publicering

  • Finansinspektionen
  • Pressmeddelande
  • Publicering på webbplats
 7. Utvärdering

  • Feedback
  • Arbetsprocess
  • Intressenters intryck
Kontakta oss

Vill du lyfta din årsredovisning?

Välkommen att diskutera hur vi kan ta din årsredovisning till nästa nivå och öka ditt mervärde hos investerarna.

Några av våra projekt

OptiFreeze

OptiFreeze årsredovisningar

 • Årsredovisning
Active Biotech

Active Biotech årsredovisning

 • Årsredovisning
 • ESEF-implementering
EQL Pharma

EQL Pharma årsredovisning

 • Årsredovisning