Strategi & plan för IR och PR

Tillsammans tar vi fram en strategi och planerar in era PR- eller IR-aktiviteter i både kortare och längre tidsperspektiv. Med planerade aktiviteter är ni bättre förberedda och kan agera i förväg på uppkomna, även oförutsedda, situationer. Vi hjälper er också att ta fram en handlingsplan om det oförutsedda händer. Alla insatser utgår sedan från strategin. Strategin behandlar företagets eller varumärkets identitet, värden, tonalitet, budskap och grafiskt manér för all kommunikation och bygger ett förtroende på kapitalmarknaden.

Kontakta oss

Behöver du en strategi för PR och IR?

Välkommen till oss för att diskutera vad vi kan göra för att din kommunikation med målgrupperna ska följa en röd tråd.