Active Biotech delårsrapporter

Kund: Active Biotech

Vi producerar Active Biotechs delårsrapporter. Ett återkommande uppdrag med given arbetsstruktur.

Process med resultat

Active Biotech ville uppdatera utseendet på sina rapporter så att det stämde bättre överens med webbplats och årsredovisning. Vi tog fram en mall och har nu en smidig arbetsgång. Bolaget skickar innehåll till oss, vi lägger in det i mallen, korrekturläser och levererar en färdig rapport.

Vi har bland annat gjort:

  • Design och layout
  • Projektledning