EQL Pharma årsredovisning

Kund: EQL Pharma

Clavis har producerat EQL Pharmas årsredovisning för 2022. Produktionen har inneburit ett helhetsgrepp med utvecklad form och layout, utökade avsnitt, illustrationer och infografik.

Nya avsnitt och uppdaterad layout

Uppdraget var att göra en produktion som skulle ge aktieägarna en tydligare bild av företaget och arbetet under året. Vi inledde arbetet med att ta fram en strategi för innehåll och form och därefter gav vi årsredovisningen en uppdaterad layout och nya illustrationer. Innehållet uppdaterades också med nya avsnitt som aktiesida, medarbetaravsnitt och medarbetarintervju.

EQL Pharma är ett läkemedelsföretag noterat på Spotlight Stock Market.

Vi har bland annat gjort:

  • Design
  • Content
  • Projektledning