Webbdesign

Är du i behov av en hemsida som engagerar, inspirerar och som leder besökaren dit du vill? Vi hjälper dig att ta fram en WordPress-hemsida som bygger på en tydlig strategi och ett effektivt genomförande. Fokus ligger alltid på vad du vill uppnå, dvs syftet och målet med hemsidan står i centrum hela vägen från start till färdig hemsida. I ett webbprojekt har vi en mängd faktorer som vi värderar för att skapa en väl kommunicerande helhet.

Ett hemsideprojekt hos oss omfattar bland annat arbete med:

  • UX
  • Struktur
  • Text- och bildinnehåll
  • SEO-optimering
  • Rörlig media
  • Tillgänglighet
  • Läsbarhet
  • Grafisk balans
  • Kontraster
Kontakta oss

Vill du ha en hemsida som uppfyller dina mål?

Du får en Wordpress-hemsida med en design, ett upplägg och en användarupplevelse som bygger på dina strategier, ditt varumärke och dina mål.