Sociala medier

Vill du öka effektiviteten av din närvaro i sociala medier? Vi hjälper dig att ta fram en strategi för dina sociala medier. Fokuserar du på rätt kanaler? Fördelar du dina (begränsade) resurser på bästa sätt? Har du redan strategin på plats så fokuserar vi på att ta fram relevant och engagerande innehåll. Tillsammans lägger vi upp en plan för dina inlägg och tar huvudansvar för planering, hantering och löpande uppföljningar.

Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • Strategi och plan
  • Innehåll
  • Annonser
  • Analyser
  • Inlägg
  • Kommentarer
  • Monitorering
  • Analys
Kontakta oss

Vill du stärka din närvaro i sociala medier?

Du får de bästa lösningarna för din synlighet i de sociala medier som är relevanta för dig.