Några tips för att skriva ett engagerande och bra VD-ord

Jenny Hermansson
Jenny Hermansson
PR & investor relations

Om du frågar en läsare vad de läser först i en årsredovisning så är ofta svaret ”VD-ordet”. Detta är de flesta noterade bolag medvetna om och därför ges ofta VD-ordet extra omsorg och omtanke. Ytterligare en anledning är att VD-ordet är en möjlighet att kommunicera direkt med aktieägare och andra intressenter i ett mer personligt tilltal.

VD-ordet skiljer sig i sin tonalitet från övriga texter i en årsredovisning eller en finansiell rapport. Övriga texter är redogörande, neutrala och skrivna i tredje person medan VD-ordet använder ett mer direkt tilltal i ”jag” och ”vi”-form och är mer känslomässigt skrivet.

Det är värt att lägga extra energi på VD-ordet.

Här är några tips för att skriva ett effektivt och engagerande VD-ord

  • Öppna starkt: Inled med en ingress som sammanfattar det viktigaste från året som gått för att få läsarens uppmärksamhet. Det kan vara relevant statistik, en anekdot eller händelse från verksamheten eller ett intresseväckande citat.
  • Sammanfatta året: Gå igenom det gångna året. Vad har hänt i verksamheten? Produktlanseringar? Nyanställningar? Uppmärksamhet? Försäljning? Lyft fram både framgångar och utmaningar och kommentera dem och vilka lärdomar och erfarenheter de gav.
  • Väv in strategi och mål: Kommentera gärna måluppfyllelsen under året. Relatera dem till företagets strategi och vision.
  • Året som kommer: Ge en inblick i vad som kommer att hända under året. Vad ser ni mest fram emot och vad finns det för förväntningar. Det kan handla om nya produkter, expansioner eller kanske en ny marknad som ska bearbetas.
  • Tacka: Avsluta med att tacka för stöd och förtroende från investerare och aktieägare. Tacka gärna också dina medarbetare för väl utfört jobb. Det visar på uppskattning och en positiv anda inför kommande år.
  • Granska och redigera: Läs igenom och redigera. Det ska vara korrekt språk och inga skrivfel. Men ett varningens finger, redigera inte för mycket. Låt inte för många vara inne och peta i formuleringarna så att det blir en torr faktatext. Ett bra VD-ord ska vara personligt. VDns personlighet får gärna lysa igenom.

Tänk igenom processen innan du börjar skriva. Många skriver sitt VD-ord själva. Ett annat sätt är att bli intervjuad och sedan låta en professionell skribent skriva texten. Det finns även VD-ord som är skrivna i intervjuform. Skriv gärna VD-ordet tidigt i produktionsprocessen av en finansiell rapport så att resten av rapporten kan lyfta fram några av de saker som kommit fram i VD-ordet.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du skapa ett VD-ord som inte bara informerar om företagets finansiella resultat utan också engagerar och bygger förtroende hos dina intressenter.

Lycka till!

Dela det här inlägget: