Natur­väglednings­plan Söderåsens nationalpark

Kund: Söderåsens nationalpark

Söderåsens nationalpark har naturvägledare för att kommunicera olika värden i parken. Clavis uppdrag var att ta fram en strategi och en plan för naturvägledning.

Strategiworkshop och plan framåt

Arbetet inleddes med en workshop där fakta, målgrupper, syfte och parkens uppdrag gicks igenom. Ett tiotal personas som representerade typiska besökare i området togs fram, och utifrån dessa anpassades sedan kommunikationen för skilda natur- och kulturvärden i parken. Efter genomgång och sammanfattning tog Clavis fram en naturvägledningsplan som tjänar som ett dokument för att hålla samman naturvägledningen i parken.

Vi har bland annat gjort:

  • Workshop
  • Kommunikationsplan
  • Original
  • Illustration
  • Projektledning