Red Glead Discovery hållbarhets­rapport

Kund: Red Glead Discovery

Vi har för Red Gleads räkning producerat en hållbarhetsrapport. Kunder, samarbetspartners och även anställda är viktiga målgrupper för rapporten vilken var den första för bolaget.

Viktigt arbete för viktig kommunikation

Clavis har utifrån det visuella uttryck som vi tidigare tagit fram producerat en rapport med mycket bilder, figurer och infografik. Vårt mål var att göra en rapport som inbjuder till läsning och som tydligt lyfter fram det som Red Glead vill trycka lite extra på. Rapporten gjordes i ett läsvänligt liggande webbformat, men proportionerna lämpar sig väl för utskrift, för att tillgodose behovet för dem som föredrar att läsa den på papper.

Vi har bland annat gjort:

  • Design
  • Produktionsledning