Digital strategi

För att du ska få ut maximalt av investeringar i digitala media och kanaler så tar vi i samarbete med dig fram en långsiktigt hållbar plan som bygger på dina resurser och affärsmål. Vi sätter upp delmål och stämmer löpande av så att dessa uppnås. Skulle utfallet inte bli som planerat måste planer revideras i olika mån. Vi finns med dig hela vägen från framtagning av den strategiska plattformen till löpande uppföljningar och avstämningar.
Tillsammans med dig tar vi fram en strategi som håller.

Arbetet omfattar exempelvis:

  • Syfte och mål
  • Målgruppsanalys
  • Varumärkespositionering
  • Kanaler
  • Analyser
  • Resurser och budget
  • Planer
  • Optimering
  • Löpande uppföljningar
Kontakta oss

Vill du ha en genomtänkt digital strategi?

Du får en tydlig plan för din digitala närvaro så att du når dina mål.