Vi använder cookies,

Webbplats för trädgårdsälskaren

För Växtia utvecklade vi en ny webbplats med ny struktur och design. Bolagets breda sortiment av trädgårdsprodukter i kombination med anläggningstjänster skapar ett unikt erbjudande, vilket skulle förmedlas klart och tydligt. Resultatet blev en webbplats med en enkel struktur och avskalad design. Allt för att fokusera på att lyfta fram det som man erbjuder i form av vackra växter, genuina redskap och pålitliga och kreativa anläggningstjänster.