Vi använder cookies,

Webb & e-handelslösning för Genovis

Vi har ett nära samarbete med Genovis och utvecklar löpande deras webbplats. Den omfattar bland annat en e-handelslösning byggd i WooCommerce. Webbplatsen har även en separat avdelning inriktad mot investerare och är baserad på Wordpress.

Genovis är ett snabbväxande bioteknikbolag som utvecklar och säljer enzymer avsedda för att klyva antikroppsmolekyler, vilket bland annat kan utnyttjas vid utveckling av läkemedel. Bolaget är noterat på marknadsplatsen First North.