Vi använder cookies,
  • Webbplats, Red Glead Discovery, #1

En webbplats med identitet

Vi har tidigare tillsammans med Red Glead Discovery, utifrån ett gemensamt strategiarbete, tagit fram ett grafiskt koncept. Utmaningen bestod bland annat i att på ett tydligt sätt förmedla Red Glead Discoverys breda tjänsteutbud, vilket riskerar att bli otydligt i kommunikationen. Den visuella identiteten gjorde det möjligt att skapa en tydlig kommunikation, oavsett kommunikationskanal. Detta gäller inte minst för webbplatsen vilken vi nyligen producerat för bolaget.

Red Glead Discovery är ett snabbväxande kontraktforskningsbolag med ett team på närmare 30 personer. Bolagets huvudkontor ligger på Medicon Village i Lund.

Webbplats, Red Glead Discovery

Omfattning: Webbdesign, Wordpress

www.redglead.com

Dela med dig av det goda!