Vi använder cookies,

Design som ger helhetsbild

Hur kommunicerar man vad som gör ett kommunalt politiskt parti unikt? Hur kommunicerar man när det är många idéer på ett stort antal områden som ska lyftas fram? Lösningen blev en design där de olika områdena tydliggjordes och separerades med hjälp av 12 färgkodade block. Designen ger en snabb överblick över vad som är viktigt för partiet, samtidigt som varje block visar vägen till fördjupad information.