Vi använder cookies,

Webbplats baserad på färgstark identitet

Kapitalmarknad och partners är de primära målgrupperna för Cyxone idag. Utifrån ett strategiskt underlag tog Clavis fram en ny visuell identitet och en ny webbplats som syftar till att öka intresset för bolaget ytterligare. Resultatet blev en webbplats baserad på en färgstark identitet med ett upplägg som leder målgrupperna snabbt till rätt information.

Cyxone är ett innovativt biotechbolag som bl a utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för rheumatoid artrit och multipel skleros. Bolaget är noterat på Nasdaq First North.