Vi använder cookies,

Spherex® TAE

Målgruppen för produkten Spherex® TAE är läkare, huvudsakligen interventionella radiologer. Vi skapade en enkel grafisk form och använde ett bildspråk där produkten placeras i sitt sammanhang. Det huvudsakliga syftet med kommunikationen var att tydligt och sakligt förmedla produktens unika egenskap.

Spherex® TAE ska användas för att stoppa blodflödet till tumörer och är världsunik då den bryts ned av kroppen till 100%. Befintliga produkter på marknaden bryts ej ner utan består av plaster som blir kvar i kroppen för alltid.