Vi använder cookies,
  • Visuell identitet, Spherex® TAE, Magle Life Sciences, #1
  • Visuell identitet, Spherex® TAE, Magle Life Sciences, #2
  • Visuell identitet, Spherex® TAE, Magle Life Sciences, #3

Spherex® TAE

Målgruppen för produkten Spherex® TAE är läkare, huvudsakligen interventionella radiologer. Vi skapade en enkel grafisk form och använde ett bildspråk där produkten placeras i sitt sammanhang. Det huvudsakliga syftet med kommunikationen var att tydligt och sakligt förmedla produktens unika egenskap.

Spherex® TAE ska användas för att stoppa blodflödet till tumörer och är världsunik då den bryts ned av kroppen till 100%. Befintliga produkter på marknaden bryts ej ner utan består av plaster som blir kvar i kroppen för alltid.

Visuell identitet, Spherex® TAE, Magle Life Sciences

Omfattning: Grafisk form, illustration, förpackningsdesign, original

Dela med dig av det goda!