Vi använder cookies,
  • Visuell identitet, Red Glead Discovery, #1
  • Visuell identitet, Red Glead Discovery, #2
  • Visuell identitet, Red Glead Discovery, #3
  • Visuell identitet, Red Glead Discovery, #4
  • Visuell identitet, Red Glead Discovery, #5
  • Visuell identitet, Red Glead Discovery, #6

Formgivning med stark identitet

Vi har skapat ett kreativt och grafiskt koncept för kontraktsforskningsbolaget Red Glead Discovery. Arbetet har utgått ifrån den varumärkesidentitet som tidigare tagits fram i samarbete med bolaget. Centralt att kommunicera är bland annat den stora bredden av tjänster som erbjuds. För att göra detta tydligt har varje område fått en egen färg och beskrivande ikon. Tillsammans skapar rutorna också ett tydligt grafiskt element som kan användas genomgående i kommunikationen.

Visuell identitet, Red Glead Discovery

Omfattning: Grafisk form

Dela med dig av det goda!