Vi använder cookies,

Varumärkespositionering och visuell identitet

Konkurrensen på marknaden för trädgårdsprodukter är hård. Mervärde är en viktig faktor för att skapa lönsamhet. Vi har har tagit fram en varumärkesplattform och grafisk identitet, inklusive logotyp, för det nya varumärket Reydig. Målet för Reydig är att skapa en ny kategori produkter vilka, förutom att vara genuina trädgårdsredskap, fyller platsen som eleganta inredningsdetaljer.

Den "Skånska myllan" är en viktig del i storyn bakom varumärket. Detta lyfts bland annat fram genom att använda horn från kronhjort, Skånes landskapsdjur, som grafiskt element samt devisen ”Designed in Scania”.