Vi använder cookies,
  • Samhällsinformation, Höganäs kommun, #1
  • Samhällsinformation, Höganäs kommun, #2
  • Samhällsinformation, Höganäs kommun, #3

Tryckt är tryggt

Allt mer av informationen till medborgarna förmedlas via nätet. Men alla målgrupper är inte bekväma i denna kommunikationskanal utan en del föredrar information i handfast form. Mot denna bakgrund fick vi uppdraget att producera en omfattande bok för Höganäs kommun. Boken är uppbyggd som ett uppslagsverk med information om kommunens olika verksamheter.

Samhällsinformation, Höganäs kommun

Omfattning: grafisk form, illustration, original

Dela med dig av det goda!