Vi använder cookies,

Förnuft och känsla

Marcus har lång erfarenhet av strategiskt varumärkesbyggande. Med den strategiska kunskapen som bas är han en viktig del i utvecklandet av pricksäkra kreativa koncept och texter.

Marcus kunskaper bygger på utbildning inom företagsekonomi, marknadsföring och varumärkesstrategi. Den goda förståelsen för kundens eget arbete med affärs- och marknadsstrategier är en betydelsefull tillgång.

Marcus Liljeheden,
Varumärkesstrateg, Copywriter

+46 705 37 17 28

marcus@clavis.com

Dela med dig av det goda!