Vi använder cookies,

Förnuft och känsla

Marcus har lång erfarenhet av strategiskt varumärkesbyggande. Med den strategiska kunskapen som bas är han en viktig del i utvecklandet av pricksäkra kreativa koncept och texter.

Marcus är civilekonom med inriktning mot marknadsföring och varumärkesstrategi. Den goda förståelsen för kundens eget arbete med affärs- och marknadsstrategier är också en värdefull tillgång.