Vi använder cookies,

Ett kretslopp med ständigt flöde

Vi har tidigare tagit fram en strategi för Dianovator, ett företag som har ett verktyg för förbättrad glukoskontroll vid insulinbehandlad diabetes. Dianovator behövde nu logotyper för sitt produktvarumärke Diact.

Den internationella symbolen för diabetes, en blå ring, blev grunden till en logotyp. Ringen fick färgskiftningar och vridningar för att leda tankarna till ett kretslopp i ständig rörelse vilket passade Diact perfekt. Diact ska nämligen fungera som en del av ett kretslopp ägnat åt att kontinuerligt förbättra patientens blodsockernivå.

Dianovators erbjudande består av verktyg för förbättrad glukoskontroll vid insulinbehandlad diabetes. En webbaserad plattform gör det möjligt för patienter och deras vårdgivare att få nya insikter om hur insulinbehandlingen bör justeras för en jämnare glukosnivå.