Vi använder cookies,

What’s up Honey?

Med hjälp av Phadebas Diastase Test kan laboratorier mäta viktiga kvalitetsparametrar i honung. Bra mätverktyg är viktiga eftersom kvaliteten på honung kan variera mycket mellan olika producenter. Tekniken är unik på honungsmarknaden och har många fördelar i jämförelse med de metoder som är vanligast idag.

Vi har tagit fram den kreativa plattformen för kommunikationen av produkten och har producerat kommunikationsmaterialet. Med frågan What’s up Honey? som grundläggande copy skapade vi en stark bas för kommunikationen.