Vi använder cookies,
  • Kampanjkoncept, Oates, #1
  • Kampanjkoncept, Oates, #2
  • Kampanjkoncept, Oates, #3
  • Kampanjkoncept, Oates, #4
  • Kampanjkoncept, Oates, #5

Nybakad kommunikation för nybakad produkt

Vårt samarbete med Oates inleddes med ett strategiskt varumärkesarbete. En workshop genomfördes för att identifiera de värden som skulle vara bärande i kommunikationen samt hur brödet skulle positioneras. Utifrån detta togs ett kampanjkoncept fram, en ordlek med havre som huvudord.

Oates är ett bageri i Helsingborg som saluför ett färskt bröd bakat på endast havre som sädesslag. Detta har möjliggjorts genom många års forskning på havre och dess egenskaper.

Kampanjkoncept, Oates

Omfattning: Varumärkesstrategi, kampanjkoncept

Dela med dig av det goda!