Vi använder cookies,
  • Kampanjkoncept, ”ISA”, Vägverket, #1
  • Kampanjkoncept, ”ISA”, Vägverket, #2
  • Kampanjkoncept, ”ISA”, Vägverket, #3

Det ISAr

För hög hastighet är den främsta orsaken till allvarliga trafikolyckor. Den höga hastigheten leder också till ökad bränsleförbrukning och därmed större kostnader och miljöpåverkan.

Mot denna bakgrund har systemet ISA tagits fram. ISA står för Intelligent Speed Adjustment (intelligent stöd för anpassning av hastigheten) och hjälper föraren att anpassa fordonets hastighet utifrån rådande hastighetsbegränsningar.

Vi tog fram konceptet, ”Det ISAr i magen” för Vägverkets lansering av ISA. Därefter producerade vi materialet som användes för kommunikation av produkten.

Kampanjkoncept, ”ISA”, Vägverket

Omfattning: koncept, medieplanering, copy, grafisk form

Dela med dig av det goda!