Vi använder cookies,
  • Kampanj, Europavalet, Helsingborgs Stad, #1
  • Kampanj, Europavalet, Helsingborgs Stad, #2
  • Kampanj, Europavalet, Helsingborgs Stad, #3
  • Kampanj, Europavalet, Helsingborgs Stad, #4

Europeiska Unionen

Efter vunnen upphandling blev vi leverantör av grafisk formgivning till Helsingborgs stad. Uppdraget har bland annat omfattat en kampanj inför EU-valet, ett val som uppmärksammats av få. Utmaningen bestod bland annat i att få folk att förstå att utgången av valet faktiskt kan ha en inverkan på det som sker i vardagen.

Kampanj, Europavalet, Helsingborgs Stad

Omfattning: koncept, copy, grafisk form

Dela med dig av det goda!