Vi använder cookies,
  • Guide till offentlig konst, Helsingborgs stad, #1
  • Guide till offentlig konst, Helsingborgs stad, #2
  • Guide till offentlig konst, Helsingborgs stad, #3

Konstguide

I Helsingborgs stad finns en mängd konstverk ute i det fria. Nära 90 av dessa presenteras i den guide som Helsingborgs stad och vi arbetat fram. Bland annat är förhoppningen att denna guide ökar intresset för det historiska arvet och modern konst.

Guide till offentlig konst, Helsingborgs stad

Omfattning: grafisk form

Dela med dig av det goda!