Grafisk profil

Vi ser till att du får en grafisk profil som tydligt förmedlar dina värden. Kanske har aktörerna på din marknad liknande sätt att grafiskt kommunicera vad de står för? Om det finns utrymme för att göra något lite annorlunda så kan det vara en vinnande strategi för att skapa intresse hos dina målgrupper.

Lika viktigt är det att de som ska utgå från den verkligen använder den. Därför ger vi dig råd hur du ska introducera den och hålla den tillgänglig för de anställda och leverantörer som ska utgå från den. Tillsammans kommer vi fram till hur omfattande din grafiska profil (och eventuella grafiska manual) ska vara.

Din grafiska profil kan omfatta valda delar eller allt av detta:

 • Färger, primära och sekundära
 • Grafiska element
 • Typsnitt och typografi
 • Bilder
 • Riktlinjer för placeringar
 • Tone- of voice
 • Ikoner
 • Exempel på kommunikationsmaterial
 • Digitala riktlinjer
 • Riktlinjer för olika plattformar
 • Grafisk manual
Kontakta oss

Vill du ha hjälp med en grafisk profil?

Vi skapar en grafisk form som gör det enkelt att koordinera varumärkets utseende i olika kanaler.