Event- & mässmaterial

Mässor är, alla digitala kommunikationsmöjligheter till trots, en av de enskilt viktigaste marknadsföringskanalerna för att nå dina kunder och samarbetspartners. Ofta innebär det en stor investering i både tid och pengar. Tillsammans med dig ser vi över hela ditt mässkoncept och designar och producerar det material du är i behov av. En animering kan exempelvis vara ett bra sätt att knyta uppmärksamhet till din monter.

Vi tänker igenom vilken information som bör finnas var i montern för att skapa maximal effekt. Vill du gå utanför det traditionella konceptet med montervägg och roll-ups? Har du en mässyta som gör det möjligt att bygga egna väggar etc så tar vi fram designen och ansvarar för snickeri och montage.

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med event- & mässmaterial?

Att skapa intresse för det du erbjuder är avgörande för din framgång på mässor.