Vi använder cookies,

Årsredovisning med ESEF-rapportering

Vi erbjuder en säker och kostnadseffektiv lösning med XBRL-taggning av er årsredovisning för att ni ska följa det nya ESEF-regelverket enligt ESMAS riktlinjer.

Bakgrunden till den nya ESEF-rapporteringen är att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) från i år kräver att noterade bolag levererar sin årsredovisning till Finansinspektionen i XHTMLformat och de fyra huvudräkningarna ska förses med XBRL-taggning från och med det räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2021. Årsredovisningen skall vara skapad och inlämnad enligt det nya ESEF-regelverket till Finansinspektionen senast den 30 april (start 2022), om räkenskapsåret följer kalenderåret.

Vi använder ett system som är utvecklat och kontinuerligt uppdateras för att följa ESMAs krav. Årsredovisningen importeras i systemet i ett filformat, som vanligtvis är pdf, därefter sker arbetet med taggning och slutligen skapas en färdig XHTML-fil med XBRL-taggning enligt ESMAs riktlinjer. Filen blir en visuellt identisk kopia av pdf-filen vilken visar grafer, tabeller och bilder etc precis som i originalfilen. Ni laddar sedan upp XHTML-filen med XBRL-taggning till Finansinspektionen.

Innan inlämning till Finansinspektionen får ni korrektur och taggningsrapport vilken kan användas för internt bruk och kontroll av er revisor.

Kontakta Jenny Hermansson, IR och PR-ansvarig på Clavis.