Vi använder cookies,

CSI

Genom ett antal DR-utskick till kriminaltekniska laboratorier globalt har Magle Life Sciences nått fram med sitt budskap om Phadebas® – en unik metod för salivdetektion. Vi har format kampanjkonceptet. Genom användning av en liten folder med en rapp fråga och tryckt klädesplagg placerat i en bevispåse fångas målgruppens intresse.