Vi använder cookies,

Ystad

Efter upphandling, i konkurrens med ett 40-tal byråer, utsågs vi till leverantör av tjänster inom grafisk formgivning för Region Skåne. Uppdraget har bland annat omfattat en större broschyrproduktion för Lasarettet i Ystad. En del av broschyren beskriver Lasarettets kvinnoklinik vilken är vida berömd på grund av sin nyskapande arbetsmetodik.