Vi använder cookies,
  • Broschyr, Lasarettet i Ystad, Region Skåne, #1
  • Broschyr, Lasarettet i Ystad, Region Skåne, #2
  • Broschyr, Lasarettet i Ystad, Region Skåne, #3

Ystad

Efter upphandling, i konkurrens med ett 40-tal byråer, utsågs vi till leverantör av tjänster inom grafisk formgivning för Region Skåne. Uppdraget har bland annat omfattat en större broschyrproduktion för Lasarettet i Ystad. En del av broschyren beskriver Lasarettets kvinnoklinik vilken är vida berömd på grund av sin nyskapande arbetsmetodik.

Broschyr, Lasarettet i Ystad, Region Skåne

Omfattning: textproduktion, grafisk form

Dela med dig av det goda!