Vi använder cookies,

Planering, projektledning och produktion

Som en utökning av våra tidigare uppdrag med utveckling av kommunikationsstrategi och webbplats har vi fått uppdraget att producera Årsredovisning för 2018.

Arbetet började med att gemensamt se över innehåll och att titta på förslag till layout. Vi tog sedan ett helhetsgrepp över produktionen med textproduktion, layout och projektledning. Resultatet blev en årsredovisning med ny mer tilltalande layout och en mer lättillgänglig beskrivning av verksamheten. Ett nödvändigt lyft för en produktion på 104 sidor.

Active Biotech arbetar med forskning och utveckling av läkemedel inom cancer och neurodegenerativa sjukdomar. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic.